Patent

Patent

  • Kukweza Nthawi. EO Q-Sinthani-1
  • Kukweza Nthawi. EO Q-Sinthani-2
  • Kukweza Nthawi. EO Q-Sinthani-3
  • Microstress EO Q-Sintha-1
  • Mricrostress EO Q-switchch-2